Wat we doen bij Alpha Leerdam is financieel gezien afhankelijk van giften. Bovendien willen we de cursus gratis aanbieden. 

 

Wilt u het werk van Alpha Leerdam ondersteunen?

Bij uw gift graag vermelden dat het is bestemd voor Alpha Leerdam.

CvK Protestantse Gemeente Leerdam inz. CEL Leerdam NL 09 RABO 0373741960 

 

anbi-logo

Giften aan Alpha Leerdam (als onderdeel van CEL) zijn aftrekbaar voor de belasting. 

 RSIN nummer: 825802787